مهم­ترين نقش واحد تحقيق و توسعه در هر واحد توليدي، نقش آن بعنوان يك كارخانه توليد تكنولوژي در درون كارخانجات مي­باشد. يعني تكنولوژي موجود در واحد بعنوان بستر اوليه در نظر گرفته می­شود و با انجام فعاليت­هاي تحقيقي و توسعه­اي و در يك روند تبادلي دوطرفه با ساير عوامل توليد، كالايي برتر از قبل توليد نموده و در نهايت توليد كالاي برتر به ايجاد تكنولوژي برتر و بهره وري بيشتر از عوامل توليد منجر مي‌شود.