نمایشگاه صنعت تهران - 1392

شرکت پیمان اتصال اسپادانا در نمایشگاه صنعت -1392 که در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزارمی شود شرکت خواهد داشت

تهران - محل دائمی نمایشگاه ها

16 الی 18 مهر ماه 92

Gravatar
Posted by Admin Sunday, September 29, 2013 1:48:00 AM